گروه فنی و مهندسی سایبان

۱۴ مطلب با موضوع «مشاوره و طراحی( dream house group) :: طراحی داخلی،نما،سقف کاذب» ثبت شده است

اجرای ساختمان فاطمی

اجرای ساختمان فاطمیاجرای ساختمان مسکونی فاطمیاجرای ساختمان فاطمی

فهیمه جعفری

طراحی نما ساختمان مسکونی نیاوران

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

طراحی واجرای سقف کاذب

فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری