گروه فنی و مهندسی سایبان

اجرای نمای کامپوزیت

نما

فهیمه جعفری

اجرای ساختمان فاطمی

اجرای ساختمان فاطمیاجرای ساختمان مسکونی فاطمیاجرای ساختمان فاطمی

فهیمه جعفری

اجرای سقف کوبیاکس

ساختمان  یوسف آبادساختمان یوسف آبادساختمان یوسف آباد

فهیمه جعفری

طراحی نما ساختمان مسکونی نیاوران

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

اجرای ویلا در کلاردشت

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

فهیمه جعفری

برای احداث ساختمان نیاز به طراحی می باشد که ابتدا به ساکن از فاز صفر معماری آغاز می شود در این قسمت با نظر کارفرما و مهارت مهندس معمار پلان اولیه ای تهیه می شود که در این پلان درخواست های کارفرما مد نظر قرارگرفته خواهد شد.پس از آن نسبت به تهیه فاز یک معماری اقدام خواهد شددر این مرحله کار به صورت اتود وبادر نظرگیری خواسته های کارفرما و همچنین ضوابط معماری وشهرسازی شهرداری و سازمان نظام مهندسی(Www.inbr.ir)ترسیم خواهد شدومجدا برای تآیید کارفرما رسیده و پس از تآیید آن نقشه فاز یک معماری تکمیل می شود.
اخیرا با توجه به خصوصی سازی بخش کنترل نقشه در دفاتر خدمات الکترونیک شهر،نقشه ها در این دفاتر کنترل خواهد شد که پس از تکمیل طراحی نقشه های معماری فاز یک و ممهور شدن شدن آن توسط معمار طراح ذیصلاح آن را به بخش کنترل نقشه جهت تآیید اریه میدهیم.

در صورت لزوم برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
فهیمه جعفری

طراحی و اجرای سقف کاذب

فهیمه جعفری

طراحی واجرای سقف کاذب

فهیمه جعفری

طراحی واجرای سقف کاذب

فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری


فهیمه جعفری